Zavod turu

CAD

Kəsmə

Hazır məhsul anbarı

Müayinə

Aparat emalı emalatxanası

Qablaşdırma

Ehtiyat hissələri anbarı

Tikiş

Göndərmə

.